A. Quy định và hình thức thanh toán

Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt ngay khi nhận hàng hoặc bằng hình thức theo thỏa thuận của khách hàng với công ty.

Xem thêm: https://ultravddk.vn/thong-tin/hinh-thuc-thanh-toan.html

B. Chính sách vận chuyển, giao nhận

Tại các địa điểm công ty có tuyến giao hàng trực tiếp, công ty sẽ giao hàng cho khách hàng tại địa điểm khách hàng đăng ký. Các khu vực không có tuyến giao hàng trực tiếp của công ty: khách hàng sẽ đến trực tiếp nhận hàng tại  công ty.

Xem thêm: https://ultravddk.vn/thong-tin/chinh-sach-van-chuyen.html

C. Chính sách bảo hành

Sản phẩm được bảo hành dựa vào hạn sử dụng sản phẩm, trên mỗi sản phẩm có in Hạn sử dụng của nhà sản xuất.

Xem thêm: https://ultravddk.vn/thong-tin/chinh-sach-bao-hanh-bao-tri.html

D. Chính sách đổi/ trả hàng và hoàn tiền

Công ty đổi hàng cho khách hàng nếu hàng hóa bị lỗi của nhà sản xuất, hàng hóa hư hại trong quá trình giao nhận.

Xem thêm: https://ultravddk.vn/thong-tin/chinh-sach-doi-tra-hang.html

E. Chính sách bảo mật thông tin

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Chính sách bảo mật thông tin là một trong những chính sách mà website Hataphar (sau đây gọi tắt là "chúng tôi") đặc biệt chú trọng khi khách hàng mua hàng trên hệ thống của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Khi quý khách liên hệ, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

+ Họ và Tên

+ Địa chỉ

+ Địa chỉ Email

+ Số Điện thoại

+ Chủ đề liên hệ

+ Nội dung liên hệ

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

- Cung cấp & tư vấn thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi cung cấp

- Gọi điện hướng dẫn khách hàng nơi mua sản phẩm thuận tiện nhất

Xem thêm: https://ultravddk.vn/thong-tin/chinh-sach-bao-mat.html